Εγχυνών

μπεκ λίπανσης
Κατεβάστε

Ένας εγχυτήρας λίπανσης είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή λιπαντικού λαδιού ή γράσου σε μηχανήματα ή εξοπλισμό, προκειμένου να μειωθεί η τριβή, η φθορά και η βελτίωση της απόδοσης. Τα μπεκ λίπανσης μπορούν να βρεθούν σε μια ποικιλία βιομηχανιών όπως η κατασκευή, η αυτοκινητοβιομηχανία και η αεροδιαστημική. Συνήθως λειτουργούν χρησιμοποιώντας μια αντλία για την παροχή του λιπαντικού στην περιοχή του μηχανήματος όπου χρειάζεται. Ο εγχυτήρας μπορεί να συνδεθεί σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα λίπανσης που ελέγχει την ποσότητα και τη συχνότητα παροχής λιπαντικού, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη λίπανση ανά πάσα στιγμή.

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 6

Ενημερώστε τις προτιμήσεις cookies
Μεταβείτε στην κορυφή