Βαλβίδα ανάμειξης λαδιού-αέρα Delimon

Βαλβίδα ανάμειξης λαδιού-αέρα

  • Είσοδος: M8x1
  • Πρίζες: από 2 έως 8
  • Εκφόρτιση ανά έξοδο: 0.01-0.1 cm³/διαδρομή
  • Πίεση εργασίας: από 15 κιλά έως 30 κιλά
  • Κατάλληλο για ορυκτέλαιο
  • Ιξώδες: 30 έως 3000 cSt
  • Σφράγιση: Viton
Ενημερώστε τις προτιμήσεις cookies
Μεταβείτε στην κορυφή